Torne träsk

Under parollen Enjoy the Colours of Swedish Lapland slår webbplatsen swedishlapland.com ett slag för Torne träsk. Torne träsk som är Sveriges femte största sjö. En del säger sjätte eller sjunde största, fast det beror helt på hur man räknar. Torne träsk lär också vara Sveriges näst djupaste sjö och Skandinaviens största fjällsjö.

 

Fakta om Torneträsk
Då man läser fakta om Torneträsk tycks informationsgivarna vara överens om att sjön är 7 mil lång, dock skiljer man sig åt då djupet anges. Förmodligen beroende på var man mätt desamma. En anger att sjön har ett djup på 168 meter, medan andra anger att den är 190 meter djup med ett största djup om 230 meter. Sjön är fördjupad av en glaciär. Vattenvolymen har angivits till 17 100 miljoner kubikmeter. Abiskojåkka är det största tillflödet till Torneträsk, själva tillrinningsområdet är 3346 km² stort. Avrinningen sker genom Torne älv. Under månaderna december till juni är sjön i regel islagd. Det varierar från år till år beroende på de klimatförhållanden som råder i övrigt.Torne träsk 2

 

Bebyggelse kring Torne träsk
Europaväg 10, E10 och Malmbanan går längs med den större delen av den södra stranden. E10 börjar i Å i Norge och slutar i Luleå i Sverige. 470 km av E10 går i Sverige. I västra delen av Torne träsk ligger orterna och turistanläggningarna Abisko och Björkliden. Sjöns norra del är mer eller mindre oexploaterad. Det råder skoterförbud där. Man kan förmoda att det delvis kan bero på att det finns lämningar från samiska bosättningar som inte ska störas. Kan även handla om en säkerhetsfråga, att det kan vara svårt att göra räddningsinsatser, skulle en olycka vara framme.

 

Skoter på sjön
Vintertid, då sjön är frusen, är det tillåtet med skotertrafik. Pimpelfiske är en populär fritidssysselsättning på Torne träsk. Många pimpelfiskare kommer från Kiruna under våren och då främst under helgerna för att ägna sig åt just pimpelfiske. Många använder sig av så kallade pimpelarkar, ett litet flyttbart hus på medar. De förs ut på isarna med skotrar. Ett årligt evenemang som lockar stora skaror fiskare är Lapplandsmästerskapet i pimpelfiske som arrangeras vid Stenbacken. Det finns lämningar efter samiska bosättningar, spritt längs med den norra stranden.