Piteå

Piteå är centralorten i Piteås kommun, och har en folkmängd på runt 23 000 invånare. Här bor med andra ord mer än hälften av kommunens totalt drygt 40 000 invånare. Piteå är också viktig för kommunen eftersom det är en turiststad och sommarstad; ungefär hälften av alla sommarturister i Norrbotten tar sig till just Piteå. Kanske är det den regionala specialiteten pitepalt som lockar, eller så vallfärdar människor till Piteå för att få höra deras särskilda dialekt, pitemål.Piteå

Piteå var ursprungligen ett litet samhälle som existerade för att det var där som handel företogs med samerna som levde i Pite lappmark. Staden skulle dock få mer konkret form då Olof Bure år 1620 fick i uppdrag att skapa stadsplaner för både Norrland och Finland. Detta var sannolikt den första stadsplanen över Piteå som skapades. Historiska källor visar att alla inte var överens om var staden skulle anläggas, men Olof Bure argumenterade för platsen där sockenkyrkan var belägen. Det skulle dock visa sig att naturen i slutändan skulle ha det sista ordet när det gällde stadens placering, då en brand utbröt under sommaren 1666, och hela staden fick flyttas från platsen där den anlades till sin nuvarande plats, på Häggholmen. Piteås stadsplan var också kontroversiell på det sättet att den var triangulär. Alla andra städer på den tiden anlades i en rektangulär form, med raka gator i ett rutnätsmönster. Än idag kan man se många av de gamla husen från 1600-talet bevarade i stadens centrum, och man kan se spåren efter rutnätsplanen även i dagens stadsbild. Ett år efter att Olof Bure fått sitt uppdrag, fick Piteå sina stadsrättigheter.

Piteå har växt snabbt under det senaste århundradet. I början av 1900-talet hade staden bara 2 500 invånare. Det som skulle bidra stort till att staden kunde växa sig tio gånger så stor på bara hundra år var att järnvägen mellan Älvsbyn och Piteå öppnade 1915. Skogsindustrin och pappersindustrin har också varit viktiga för Piteås utveckling. Om du är en entreprenör som skulle vilja bidra till stadens utveckling idag, men du behöver ett finansiellt inskott för att starta upp din verksamhet, kan du gå in på https://advisa.se.