Norrsken

Har du någonsin varit med om det himlafenomen som kallas för norrsken? Det är en otrolig upplevelse och det finns många som reser över hela världen för att få möjligheten att få en skymt av den vackra naturföreteelsen. Vad är det som sker när man ser norrsken och varför kallas fenomenet ibland för polarsken? Anledningen till att polarsken är ett bättre namn på företeelsen är för att det uppstår både vid nord- och sydpolen. Södersken är dock ett mindre använt namn och norrsken används istället felaktigt för att beskriva dem båda. Det finns ett antal faktorer som spelar in för att ett polarsken ska skapas.

norrbotten2.se

Varför uppstår fenomenet?

För att polarsken ska uppstå måste laddade partiklar accelerera till höga energier och krascha i atmosfären. De laddade partiklarna brukar oftast vara elektroner och accelerationen som behövs sker bara på speciella platser i magnetosfären, främst vid nord- och sydpolen. Om du inte bor i närheten av exempelvis nord-Sverige får du använda dig av en flyttfirma Göteborg för att ta dig upp och uppleva detta fantastiska himlafenomen. Vad många inte vet är att polarsken faktiskt sker hela tiden, det är dock oftast för ljus för att man ska kunna se det med blotta ögat. Ett intressant karaktärsdrag för polarsken är att de sällan är statiska och istället dansar över himlen. Det ger en mycket unik och vacker upplevelse som inte går att återskapa. Anledningen bakom de ständiga förändringarna är omväxlingarna i magnetosfären. Bland annat kan solvindar påverka och om de blir tillräckligt starka, en så kallad geomagnetisk storm, kan man se skenen längre söderut.

Olika typer av polarsken

Man brukar dela upp polarskenen i olika kategorier. Bland dessa finner vi bland annat HA (Homogenous quiet arcs), stabila, svagt lysande och jämna bågar som kan vara kvar i längre perioder. Andra typer av polarsken innefattar F (Flaming aurora) som kan likna ett brandsken eller PA (Pulsating arcs), pulserande bågar som dyker upp och försvinner med korta intervaller. Det finns många som hänförts av skenen under historien men det var först under 1900-talet som vi kunnat uppkomsten på ett vetenskapligt sätt. Ett ämne inom vetenskapen som hjälpte till att förklara fenomenet var rymdfysik. Med hjälp av moderna instrument kunde vi börja kartlägga och göra mätningar som förklarade de vackra företeelserna. Både Sverige och Norge har varit framträdande inom forskning av polarsken, mycket på grund av våra länder belägenhet och avstånd till fenomenen i norr. Forskarna Anders Jonas Ångström och Anders Celsius var två pionjärer som speciellt i början bidrog med mycket till ämnet.