Jukkasjärvi

Jukkasjärvi är ett sel i Torne älv. För den som inte är känd med ordet sel i det här sammanhanget, kan berättas att ett sel är en del av en älv. Det som avses är den del av älven där den blir bredare och vattnet flyter stilla. Vanligen är sel benämningen på sträckan mellan två forsar. Även om man inte känner till sel då det är skrivet fritt kännde rde flesta igen det i ortnamn som Selånger, Lycksele och Åsele med flera. På Jukkasjärvi-selets norra strand är tätorten med samma namn belägen. Man finner Jukkasjärvi by drygt 17 kilometer öster om Kiruna, i Kiruna kommun.

 

Jukkasjärvi omnämnt 1554
Platsen Jukkasjärvi, är omnämnd för första gången år 1554. Det handlade då om birkarlen och lappfogden Olof Henriksson, Kaisa i Niemis, som var den som innehade fiskerätten där. Ursprunget till namnet lär vara att det kommer från nordsamiska Čohkkirasjávri – mötesplatssjön. Det anses vara inflyttande finskspråkiga som under 1600-talet förändrade namnet till Jukkasjärvi.

 

Jukkasjärvi – kyrkbyn
Jukkasjärvi är kyrkbyn i Jukkasjärvi socken. De första fast invånarna bosatte sig där under 1600-talet. Från allra första början var den endast församlingsprästen och klockaren, jämte deras familjer, som bodde i byn. Finskspråkiga nybyggarsläkter slog sig ned på platsen omkring 1700-talets andra fjärdedel.Jukkasjärvi 1

 

Jukkasjärvi socken
Jukkasjärvi socken ligger i Lappland. Sedan år 1971 en socknen en del av Kiruna kommun. År 2000 fanns här 22 253 invånare. I Jukkasjärvi socken är Jukkasjärvi kyrka belägen.

 

Ishotellet i Joukkasjärvi
I våra dagar är Joukkasjärvi förmodligen mest känt för sitt ishotell som reser sig som en Fågel Phenix var vinter och smälter ned kommande sommar i ett årligen återkommande kretslopp. Endast så länge som människan finner det angeläget att det ska fortgå. Hit vallfärdar människor från hela världen. Bekvämare sängar har man förmodligen i det egna hemmet, om inte får man köpa nya. En del väljer att gifta sig i den magnifika isbyggnaden, vars bygg-”stenar” kommer från den frusna Torneälv.