Haparanda

Haparanda är centralorten i Haparanda kommun, och har knappt 5 000 invånare. Befolkningsmängden i Haparanda har sjunkit markant sedan år 1990, då orten hade knappt 7 000 invånare, men verkar sedan 2000-talets början ha stabiliserats något på den nuvarande nivån. Om du trots det är en av dem som vill lämna Haparanda, och flytta till en större stad, hittar du en flyttfirma som kan hjälpa dig med flytten på Flyttfirma.nu.

De som väljer att bo kvar i Haparanda kan skryta med att de bor på Sveriges östligaste fasta punkt. Staden ligger precis intill riksgränsen mellan Sverige och Finland, och har en direkt gräns till den finska staden Torneå. Spåren av närheten till Finland syns överallt i Haparanda, till exempel genom den Sverigefinska folkhögskolan som finns i staden. Ett annat tydligt exempel är att skyltningen i staden står på både finska och svenska, till exempel entréskylten ovanför ortens IKEA. I Haparanda kommun är både finska och meänkieli officiella minoritetsspråk, men finskans position i området har i modern tid blivit så stark att svenskan och finskan snarare skulle kunna ses som jämbördiga. Det beror till stor del på inflyttning till Haparanda av finländare och sverigefinländare, från både Finland och de södra delarna av Sverige. Idag har majoriteten av befolkningen i Haparanda minst en förälder som är född i Finland.Sverigefinska_folkhögskolan

Torneås historia (och därmed Haparandas) sträcker sig tillbaka hela vägen till medeltiden, då platsen var känd som en av de största marknadsplatserna i Nordkalotten. År 1621 grundades Torneå stad, och där fortsatte marknaderna att blomstra genom att staden blev en viktig handelsstad. Efter finska kriget innebar fredsavtalet att Sverige förlorade Finland och en del av det som varit Sverige, genom att man drog en ny gräns längs med Torne älv. Detta innebar att det som då, år 1809, var Haparanda by (som bestod av sju bondgårdar) hamnade på den svenska sidan, medan Torneå hamnade på den ryska sidan. Haparandas roll som gränsstad skulle spela en viktig roll även senare i historien, till exempel under andra världskriget, då mottagande av flyktingar och andra gränsaffärer skedde där. Idag har Haparanda och Torneå ett tätt samarbete, vilket gör att gränsen mellan de två städerna suddas ut allt mer.