Boden

Boden ligger i Norrbotten, och är centralorten i Bodens kommun. Ortens namn tror man kan ha syftat på fäbodar, då det är just bestämd form pluralis av ”bod” (från den ursprungliga formen, Bodom). Boden nämns för första gången i skrift år 1539 som Bodebyn, och man vet att Bodebyn år 1543 hade sju hemman. Innan dessa hemman byggdes och gjorde sig hemmastadda på platsen fanns också samer bosatta där Boden ligger idag.

Någon mer etablerad by eller tätort blev det dock inte vid Boden förrän Överluleå kyrka började byggas år 1827. I och med detta bildades även en liten kyrkby nedanför kyrkan, och snart användes namnet Överluleå synonymt med Boden. De dryga 300 timmerhusen i kyrkbyn (av vilka det bara finns ett trettiotal kvar idag) användes som tillfälliga bostäder åt befolkningen när de gick på gudstjänst. Eftersom de flesta hade färdats långväga för att närvara på gudstjänsten, kunde de inte bege sig hemåt samma dag, utan övernattade i kyrkbyn. Boden skulle växa då järnvägsnätet byggdes ut i Norrland, och sedan slutet av 1800-talet är Boden den viktigaste knutpunkten för järnvägen i de norra delarna av Sverige.1280px-Rodbergsfortet_-_Top_1

Något som många förknippar med Boden är en mer modern del av ortens historia, nämligen då orten var bas för Övre Norrlands försvar. Det var också Boden ända fram till 1990-talet. Här fanns Bodens garnison (där 13 procent av hela Sveriges försvar var stationerat) och Bodens fästning. Fästningen är idag, tillsammans med Försvarsmuseum och Rödbergsfortet, sevärdheter för turister som besöker orten.

En annan, mindre känd del av Bodens historia är att tätorten under 1950-talet och 1960-talet var en av de kafétätaste städerna i hela Sverige. Det fanns på den tiden 24 kaféer i Boden, varav 14 fanns i centrala staden. De övriga tio var fördelade på de sju regementena och de tre soldathemmen. Ännu fler kaféer hittade man om man begav sig lite utanför Boden, till en av de angränsande byarna.

Om man bor i Boden, och vill leva upp till sitt ortsnamn genom att faktiskt ha en bod på tomten, kan ett attefallshus vara ett bra alternativ. Det får man nämligen bygga helt utan bygglov, och det kan förutom bod också användas som en extra bostad. Du hittar ett flertal attefallshus på Byggmax.se.