Abisko nationalpark

1909 inrättades Abisko nationalpark. Den omfattar 7700 ha och den finns i nordvästra Lappland. Vid Malmbanan hade Svenska turistföreningen anlagt en turiststation år 1902. Vilket förmodligen hade viss betydelse för beslutet att inrätta en nationalpark i det här området.

 

En av åtta
Abisko nationalpark var en av åtta andra nationalparker i Sverige som var bland de första som inrättades i Europa. Idén att skydda området genom att inrätta densamma som nationalpark kom initialt från statsgeologen Fredrik Svenonius. I Sveriges första utredning om naturskydd förekom Abisko med omnejd som skyddsvärt och därmed föremål för ett förslag att bli en nationalpark. Syftet med just Abisko som nationalpark var ”att bevara ett område med högnordisk fjällnatur och som minnesmark för vetenskaplig forskning”.

 

Turistmagneten
Abisko nationalpark ingår i det som kallas Sveriges Natura 2000-områden. Man har över 40 000 besökare per år, vilket gör den till den mest besökta nationalparken i Norrbottens län. Därmed uppnåddes det andra syftet med Abisko nationalpark – att den skulle fungera som ett framstående turistområde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Lapp-porten
Till de mer kända landmärkena i Abisko nationalpark hör Lapp-porten som är en dal. Den som vandrar längs Kungsleden från Abisko ser den karakteristiska u-formen som den bildar.  Lapp-porten avgränsas av fjällen Nissuntjårro i sydväst och Tjuonatjåkka i nordost. Hela 950 över havet återfinner man sjön Čuonjájávri i mitten av dalen. Sjön har sitt utlopp åt nordväst mot Torne träsk via Miellejohka. På samiska heter Lapp-porten Čuonjávággi.

 

Polarsken
Under vinterhalvåret är det vanligt att få se polarsken i Abisko. Något som i folkmun kallas norrsken. det förekommer även ett sydsken kring sydpolen, därifrån stammar benämningen polarsken.

 

Solen lyser på Abisko
Få känner till att Abiskoområdet tillhör en av de mest solrika platserna i Sverige. Här har man också den lägsta årsnederbörden i hela landet. Nederbörden är endast omkring 300 mm per år varav ungefär 45 % kommer från snö.